Pingin Mendapatkan Kebahagiaan Dunia dan Akhirat? Yuk Simak Tips dan Macam-macam Doa-doanya

Tiap-tiap makhluk hidup yang bernafas, disamping bekerja keras dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga, juga dengan berdoa memanjatkan harapan dihadapan Allah SWT. Sebagai pemilik tunggal alam semesta, pastinya doa-doa kita akan didengar jika tentunya diimbangi dengan amalan-amalan sunah lainnya .

Beberapa hal yang kemungkinan menjadi acuan pada kehidupan ini yaitu adalah suatu pengharapan dan doa kepada Allah SWT dalam bentuk untaian kata-kata serta juga perasaan di dalam diri.

Kebahagiaan ialah suatu suasana batin dan keadaan yang tentu kita semua inginkan. Sangat wajar Menjadi manusia, kita selalu mempunyai harapan supaya bisa hidup bahagia, terlepas dari setiap cobaan kehidupan yang dirasakan.

Malah, banyak dari kita yang menganggap kebahagiaan termasuk dari tujuan hidup yang akan kita gapai. Jenis kebahagiaan itu pun banyak macamnya. Sebagian orang yang mengartikan kebahagiaan dalam bentuk keluarga yang tentram dan saling mendukung satu dengan yang lain, ada pula yang menjadikan kebahagiaan itu adalah banyaknya materi yang bisa menjadikan kita tak lagi kesusahan saat memerlukan sesuatu.

walaupun begitu, apa Anda tahu kalau sebetulnya menurut Islam makna dari bahagia ialah sangatlah luas daripada pengertian-pengertian tadi? Dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan, �yang namanya kaya (ghina�) bukanlah dengan banyaknya harta (atau banyaknya kemewahan dunia). Namun yang namanya ghina� adalah hati yang selalu merasa cukup�. Dengan demikian, letak hakiki kebahagiaan itu ialah dalam hati. Kemungkinan tidak bisa tampak secara kasat mata, tapi dapat kita rasakan.

Kebahagiaan yang sejati bersumber dari ketenangan yang kita semua dapat merasakannya di dalam hati. Perihal tersebut tergolong rahmat Allah yang tidak ternilai jumlahnya. Pasti setiap dari kita mau mempunyai jiwa yang damai, yang bebas dari rasa khawatir.

Akan tetapi, tak tiap-tiap orang mampu mendapatkan kebahagiaan sejati ini. Hal ini diantaranya karena mayoritas orang yang melupakan Allah, Dzat yang mengasih kebahagiaan dan menciptakan ketenangan di jiwa yang sebenar-benarnya.

Hal ini diterangkan oleh Allah dalam surat Al Fath ayat 4. Oleh karena itu, jika kita meminta kebahagiaan di dunia serta akhirat, sudah menjadi keharusan bagi kita mengingat Allah dan rajin berdoa meminta kepada Allah. Tentunya tak ada kebahagiaan sejati yang bisa kita memperolehkan tanpa rahmat dari Allah. Makanya, berikut kita akan menerangkan 2 doa bahagia dunia akhirat yang bisa kita amalkan.

Islam Merupakan Agama yang Seimbang

Islam itu adalah agama yang mementingkan keharmonisan, yang mana damai dengan diri sendiri sangat diutamakan. Karena memang, manusia senantiasamemiliki keinginan hati mereka tentram, tenang, dan juga berlimpah dengan berkah.

Dari hal itu cuma bisa diperoleh dengan berdoa serta beribadah.

Islam yang mempunyai makna �Selamat� telah membuat masyarakat terinspirasi dengan kata-kata yang indah. Agama Islam bisa tumbuh karena banyak isi dari Al-quran dan Al-hadist berisi mengenai keindahan.

Lebih mayoritas isinya adalah motivasi untuk penganutnya agar senantiasa mencintai Tuhan, alam, dan juga sesama yang lain. Maka dari itu, dijumpai banyak kata mutiara Islam dari isi kitab tersebut.

Doa dalam Islam

Doa dan harapan dalam pengertian adalah pendekatan diri pada Allah dengan sepenuh hati, banyak juga diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur�an. Bahkan Al-Qur�an kebanyakan menyebutkan pula kalau tadharu� (berdoa dengan sepenuh hati) cuma bisa tampak jika disertai rasa ikhlas. Hal itu merupakan kebiasaan yang diamalkan oleh orang-orang shalih.

Ikhlasnya berdoa akan bisa menambah kemantapan jiwa, sehingga doa kepada Allah akan selalu diharapkan, baik diwaktu kondisi senang ataupun saat keadaan sulit, ketika penderitaan maupun ketika kesenangan, baik susah maupun dalam kemudahan.

Doa Sapu Jagat

Keutamaan doa ini kemungkinan sudah semenjak lama untuk selalu kita lafadzkan setiap selesai solat, khususnya solat fardhu. Lafadz doa ini dalam Bahasa Arab yakni �Rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, waqinaa �adzaa ban naar�. Dalam Bahasa Indonesia doa ini memiliki arti, �Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia serta kebaikan hidup di akhirat dan jagalah kami dari siksa api neraka�.

Dengan melafadzkan doa ini, kita tidak sekedar meminta kebahagiaan di dunia, tapi pula mengharapkan selamatnya kehidupan di akhirat nantinya. Tentunya inilah tujuan hidup seorang mukmin yang sejatinya.

Doa meminta kesejahteraan dunia akhirat

Kemudian, yaitu doa supaya mengharapkan ampunan dan juga kesejahteraan. Dalam Bahasa Arab, teks doa ini �Allahumma innaa nas alukal �afwa wal ‘aafiyata fiddiini wad dun-ya wal aakhiroti�. Artinya, �Ya Allah, kami mohon ampunan kepada-Mu serta limpahkan kesejahteraan agama dunia serta akhirat�. Tidak luput pula kita harus juga mengharapkan keselamatan dari penyakit. Sesungguhnya, seseorang yang diuji dengan penyakit ataupun berbuat dosa maksiat tak akan dapat mencicipi kebahagiaan dunia akhirat.

Oleh sebab itu, patutnya kita memohon pertolongan Allah supaya bisa dijauhkan dari penyakit dan kejelekan yang dapat dikatakan dapat menimpa kita sebagai insan yang biasa.

Sekian diantara doa supaya kita bahagia dunia dan akhirat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *